En modelljernbane (forkortes ofte MJ) er som ordet sier, en modell av en jernbane, eller av elementer på en jernbane, særlig lokomotiver, vogner og spor. MJ er først og fremst en teknisk hobby, men brukes også i profesjonelle sammenhenger.

 

En bred hobby

Modelljernbane (MJ) omfatter hele spekteret fra et togsett og noen skinner, ofte brukt som leketøy til barn. Nøyaktige modeller av lokomotiver, vogner, spor, stasjoner i naturtro landskap med fulle av detaljer kan dekke arealer på over tusen kvadratmeter, noen ganger satt inn i en kommersiell sammenheng. Dette enorme spennet i måten MJ brukes på, gjør også at MJ kan praktiseres på svært mange forskjellige måter og nivåer. Man kan få kjøpt nesten alt man kan ønske seg av MJ-utstyr til nesten alle aspekter av MJ. Man kan bygge nesten alt selv dersom man har evner, verktøy og lyst. For noen er dette en kostbar hobby, mens andre kan drive med dette som en lavkosthobby, avhengig av egeninnsatsen og hva man legger vekt på.

 

Modelljernbane kan omfatte så mye mer enn å få et togsett til å gå på noen skinner, og kan lett medføre at man føler man må skaffe seg all den kunnskapen og ferdighetene man overhodet kan få tak i. Flere har derfor poengtert at MJ lett kan utvikles til en allmenndannende hobby. Fagfelt som snekring, elektriker, forming, finmekanikk, dataprogrammering, elektronikk, iscenesetting, lokalhistorie, geologi, arkitektur, generell jernbanekunnskap og fotografering vil være nyttig å kunne noe om, eller så kommer man til å lære seg noe om dette dersom man utvikler sin modelljernbaneinteresse.

 

MJanlegg

En fast oppbygd modelljernbane kalles gjerne bare anlegg eller MJ-anlegg. Et anlegg er en nedskalert modell av en jernbane eller deler av den i en eller annen forstand. Som oftest begrenser troheten seg til det rullende materiellet, det vil si til lokomotiver og vogner.

 

Noen bygger MJ-anlegg der selve banen er en modell av et virkelig sted, eller deler av en virkelig jernbane. Hvor nøyaktig modellen er, om det er en miniatyr av et virkelig sted er opp til den som bygger. En stasjon er i virkeligheten så lang, at en nedskalering for en MJ-modell vil være nødvendig, for å ikke få en stasjon som er mange meter lang. Mange velger derfor å komprimere avstandene mellom elementene, men ellers holde seg strengt til den skalaen MJ-utstyret ellers er laget i.

 

Sette opp en modelljernbane

De fleste MJ-anlegg bygges imidlertid etter frie prinsipper der man ikke prøver å etterligne et bestemt sted eller bane. Derimot vil de fleste likevel legge vekt på at alle detaljer ellers er troverdige og i seg selv modeller av noe slik det sees i virkeligheten.

Andre igjen er ikke så opptatt av likheten til virkeligheten, men samler på modeller som faller i smak. De bryr seg kanskje lite om lokomotivet er fra Tyskland, stasjonsbygningen fra USA og vognene fra Japan, for å sette det litt på spissen. I det hele tatt er det en rekke måter å utøve denne hobbyen på, og man skal være forsiktig med å si at det er én bestemt måte å utøve den korrekt på. Her kan kreativiteten din utfolde seg, og du kan skape din helt egne lille verden, akkurat slik som du har lyst til at den skal være.

 

De fleste MJ-anlegg bygges som et fast sammenhengende anlegg, og bygges for eksempel i et hobbyrom eller i et klubblokale. En del museer har også MJ-anlegg i forskjellig utforminger og størrelser. En nyere variant er at forskjellige personer bygger moduler med et bestemt grensesnitt som så kan settes sammen til et kjørbart anlegg på treff eller på messer. Den europeiske foreningen FREMO er et viktig møtested for modulbyggere, og den norske avdelingen arrangerer flere årlige treff.

 

Diorama

En tredje måte å bygge på er å lage et diorama. Det er et svært lite anlegg som kun viser en detaljert fremstilling, ofte som en nøyaktig modell av en eksisterende eller historisk jernbanestrekning. På dioramaer kjører man normalt ikke togene, men de er statiske utstillinger.